genus pholistoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pholistoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pholistoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pholistoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pholistoma

    Similar:

    pholistoma: straggling herbs of southwestern United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).