genus phegopteris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phegopteris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phegopteris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phegopteris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phegopteris

    Similar:

    phegopteris: beech ferns: genus is variously classified: considered alternative name for genus Dryopteris or included in genus Thelypteris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).