genus periplaneta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus periplaneta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus periplaneta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus periplaneta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus periplaneta

    Similar:

    periplaneta: cosmopolitan genus of large cockroaches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).