genus perdix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus perdix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus perdix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus perdix.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus perdix

    Similar:

    perdix: a genus of Perdicinae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).