genus pediocactus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pediocactus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pediocactus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pediocactus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pediocactus

    Similar:

    pediocactus: low-growing cacti of the Great Plains of North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).