genus pecopteris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus pecopteris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus pecopteris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus pecopteris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus pecopteris

    genus of Carboniferous fossil ferns

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).