genus passerina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus passerina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus passerina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus passerina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus passerina

    Similar:

    passerina: a genus of small North American finches including the New World buntings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).