genus parasitaxus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus parasitaxus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus parasitaxus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus parasitaxus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus parasitaxus

    Similar:

    parasitaxus: one species: parasite yew

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).