genus onosmodium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus onosmodium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus onosmodium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus onosmodium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus onosmodium

    Similar:

    onosmodium: a genus of North American perennial herbs of the family Boraginaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).