genus oedogonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus oedogonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus oedogonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus oedogonium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus oedogonium

    Similar:

    oedogonium: type genus of Oedogoniaceae; freshwater green algae having long unbranched filaments; usually free-floating when mature

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).