genus odocoileus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus odocoileus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus odocoileus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus odocoileus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus odocoileus

    Similar:

    odocoileus: North American deer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).