genus nothofagus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus nothofagus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus nothofagus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus nothofagus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus nothofagus

    Similar:

    nothofagus: beeches of temperate southern hemisphere except Africa: southern beech

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).