genus mycoplasma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus mycoplasma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus mycoplasma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus mycoplasma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus mycoplasma

    type and sole genus of the family Mycoplasmataceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).