genus moehringia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus moehringia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus moehringia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus moehringia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus moehringia

    Similar:

    moehringia: low-growing herbs widely distributed in temperate and Arctic northern hemisphere: sandworts; distinguished from members of the genus Arenaria mainly by having four-petaled rather than five-petaled flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).