genus microsorium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus microsorium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus microsorium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus microsorium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus microsorium

    Similar:

    microsorium: tropical usually epiphytic ferns; Africa to Asia and Polynesia to Australia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).