genus micromeria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus micromeria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus micromeria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus micromeria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus micromeria

    Similar:

    micromeria: large genus of fragrant chiefly Old World herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).