genus malacosoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus malacosoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus malacosoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus malacosoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus malacosoma

    Similar:

    malacosoma: tent caterpillars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).