genus macrozamia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus macrozamia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus macrozamia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus macrozamia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus macrozamia

    genus of large evergreen Australian cycads; sometimes classified in family Cycadaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).