genus locusta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus locusta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus locusta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus locusta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus locusta

    Similar:

    locusta: a genus of Acrididae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).