genus leycesteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus leycesteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus leycesteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus leycesteria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus leycesteria

    Similar:

    leycesteria: small species of shrubs of western Himalayas to China

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).