genus lardizabala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus lardizabala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus lardizabala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus lardizabala.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus lardizabala

    Similar:

    lardizabala: evergreen monoecious climbers of South America having dark mauve-blue edible berries

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).