genus hippocrepis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus hippocrepis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus hippocrepis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus hippocrepis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus hippocrepis

    Similar:

    hippocrepis: species of Old World herbs or subshrubs: horseshoe vetch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).