genus heterotheca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus heterotheca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus heterotheca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus heterotheca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus heterotheca

    Similar:

    heterotheca: genus of yellow-flowered North American herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).