genus hermissenda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus hermissenda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus hermissenda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus hermissenda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus hermissenda

    Similar:

    hermissenda: genus of marine sea slugs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).