genus haemanthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus haemanthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus haemanthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus haemanthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus haemanthus

    Similar:

    haemanthus: genus of African deciduous or evergreen bulbous herbs: blood lilies

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).