genus goniopteris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus goniopteris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus goniopteris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus goniopteris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus goniopteris

    Similar:

    goniopteris: terrestrial ferns of Florida and West Indies to Central and South America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).