genus genyonemus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus genyonemus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus genyonemus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus genyonemus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus genyonemus

    Similar:

    genyonemus: a genus of Sciaenidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).