genus gentianella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus gentianella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus gentianella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus gentianella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus gentianella

    Similar:

    gentianella: genus of herbs with flowers that resemble gentian; in some classifications included in genus Gentiana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).