genus froelichia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus froelichia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus froelichia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus froelichia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus froelichia

    Similar:

    froelichia: genus of erect or procumbent herbs of the Americas having spikes of woolly white flowers: cottonweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).