genus flindersia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus flindersia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus flindersia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus flindersia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus flindersia

    Similar:

    flindersia: small genus of Australian timber trees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).