genus eupatorium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus eupatorium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus eupatorium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus eupatorium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus eupatorium

    Similar:

    eupatorium: large genus of chiefly tropical herbs having heads of white or purplish flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).