genus dryopteris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus dryopteris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus dryopteris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus dryopteris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus dryopteris

    Similar:

    dryopteris: large widespread genus of medium-sized terrestrial ferns; in some classification systems placed in Polypodiaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).