genus dracontium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus dracontium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus dracontium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus dracontium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus dracontium

    small genus of tropical American cormous herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).