genus desmanthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus desmanthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus desmanthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus desmanthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus desmanthus

    Similar:

    desmanthus: genus of American herbs or shrubs with sensitive pinnate leaves and small whitish flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).