genus descurainia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus descurainia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus descurainia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus descurainia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus descurainia

    Similar:

    descurainia: includes annual or biennial herbs of America and Europe very similar to and often included among those of genera Sisymbrium or Hugueninia; not recognized in some classification systems

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).