genus dermatobia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus dermatobia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus dermatobia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus dermatobia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus dermatobia

    Similar:

    dermatobia: larvae live under the skin of domestic mammals and humans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).