genus cypripedium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cypripedium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cypripedium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cypripedium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cypripedium

    Similar:

    cypripedium: genus of chiefly American perennial leafy-stemmed orchids: lady's slippers; sometimes includes species of genus Paphiopedilum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).