genus coryanthes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus coryanthes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus coryanthes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus coryanthes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus coryanthes

    Similar:

    coryanthes: small genus of tropical American epiphytic or lithophytic orchids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).