genus convolvulus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus convolvulus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus convolvulus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus convolvulus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus convolvulus

    genus of mostly climbing or scrambling herbs and shrubs: bindweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).