genus conospermum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus conospermum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus conospermum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus conospermum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus conospermum

    Similar:

    conospermum: Australian shrubs (some trees) with flowers in dense spikes: smoke bush

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).