genus cochlearia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cochlearia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cochlearia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cochlearia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cochlearia

    Similar:

    cochlearia: a genus of the family Cruciferae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).