genus cimicifuga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus cimicifuga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus cimicifuga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus cimicifuga.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus cimicifuga

    Similar:

    cimicifuga: small genus of perennial herbs of north temperate regions: bugbane

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).