genus chloroxylon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus chloroxylon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus chloroxylon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus chloroxylon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus chloroxylon

    Similar:

    chloroxylon: deciduous trees of India and Sri Lanka

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).