genus chlorophis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus chlorophis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus chlorophis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus chlorophis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus chlorophis

    Similar:

    chlorophis: African green snakes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).