genus chionanthus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus chionanthus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus chionanthus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus chionanthus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus chionanthus

    Similar:

    chionanthus: deciduous trees or shrubs: fringe tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).