genus chamaemelum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus chamaemelum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus chamaemelum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus chamaemelum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus chamaemelum

    Similar:

    chamaemelum: small genus of plants sometimes included in genus Anthemis: chamomile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).