genus carpodacus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus carpodacus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus carpodacus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus carpodacus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus carpodacus

    Similar:

    carpodacus: house finches and purple finches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).