genus carpenteria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus carpenteria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus carpenteria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus carpenteria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus carpenteria

    one species; sometimes placed in family Saxifragaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).