genus brassavola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus brassavola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus brassavola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus brassavola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus brassavola

    genus of tropical American epiphytic or lithophytic rhizomatous orchids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).