genus astrophyton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus astrophyton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus astrophyton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus astrophyton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus astrophyton

    Similar:

    astrophyton: includes many of the basket stars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).